Nie masz zainstalowanego odtwarzacza Flash.

Przew?z sanitarny
TRANSPORT SANITARNY
Transport medyczny jest jedn?? z pr??niej rozwijaj??cych si? dzia??alno??ci naszej firmy.

Kompleksowo obs??ugujemy plac?wki s??u?by zdrowia oraz ??wiadczymy us??ugi dla os?b prywatnych.

Wynajmujemy karetki z kierowc??, z ratownikiem medycznym lub z pe??nym zespo??em medycznym. Przewozimy pacjent?w nie tylko na terenie kraju, ale r?wnie? za granic??.
Posiadane przez nas samochody sanitarne to karetki reanimacyjne, karetki wypadkowe i og?lnolekarskie.
Bazujemy na specjalistycznych i nowoczesnych ??rodkach transportu do przewozu pacjent?w wg standard?w ustalonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Tabor nasz sk??ada si? z prawie 115 samochod?w specjalistycznych, takich marek jak Mercedes i VW.
Zatrudniaj??c kompetentnych pracownik?w posiadaj?cych nie tylko wiedz??, ale i do??wiadczenie w zakresie ratownictwa medycznego mo?emy zapewni?? niezawodn?? i profesjonaln? obs??ug?? najbardziej wymagaj??cych klient?w.

Obecnie wsp???pracujemy z kilkunastoma szpitalami, stacjami pogotowia i plac?wkami s??u?by zdrowia w:

 • Starogardzie Gd
 • Tr?jmie??cie
 • Pruszczu Gdańskim
 • Opolu
 • Strzelcach Opolskich
 • Poznaniu
 • ??remie
 • Wroc?awiu
 • Krakowie
 • Be?chatowie
 • Olsztynie
 • Lubartowie/Lublin
 • Rawiczu
 • Lesznie
 • Częstochowie
 • Wieluniu
 • Suchej Beskidzkiej
 • Legionowie
 • Ciechanowie
 • Kościanie
 • Warszawie
 • Ostrowie

  Wsp???praca ta przebiega bez zarzutu, dlatego ci??gle staramy si?? podejmowa? nowe wyzwania i podpisywa?? kolejne kontrakty z innymi plac?wkami.

 • Napisz do nas